Wilde Lijsterbes

Sorbus aucuparia

De Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia groeit vooral in lichte bossen op een zandige voedselarme grond. We vinden deze boom verder op kapvlakten, in bosranden en hagen. Hij wordt vaak aangeplant als sierstruik in tuinen.

Deze boom, die tot 18 m hoog kan worden, heeft esachtige bladeren. De bloemen worden hoofdzakelijk bezocht door vliegen -meerbepaald aasvliegen die aangetrokken worden door de onaangename geur-, korttongige bijen en kevers.


De vruchten zijn rode bessen van 8 tot 10 mm diameter die in augustus en september in dichte schermvormige trossen aan de boom hangen. Kinderen worden vaak aangetrokken door deze bessen. Inname van een handvol bessen of meer kan maag-darmstoornissen veroorzaken.


Deze vruchten, die vrijwel de hele winter aan de boom te vinden zijn, worden gegeten door Spreeuwen Sturnus vulgaris en lijsterachtigen. Deze vogels verspreiden de zaden via hun mest. Ook de Eekhoorn Sciurus vulgaris en kleine knaagdieren verzamelen en verstoppen de vruchten.


Het is één van de waardplanten van de vlinders Lindepijlstaart Mimas tiliae, Eikenblad Gastropacha quercifolia, Meriansborstel Calliteara pudibunda, Plakker Lymantria dispar en Witvlakvlinder Orgyia antiqua.


De nectarwaarde is gering, maar de boom is wel van belang als stuifmeelbron voor Honingbijen Apis mellifera en hommels.