Wilde Marjolein

Origanum vulgare

De Wilde Marjolein Origanum vulgare groeit op matig voedselrijke, kalkrijke, stenige en open standplaatsen zoals droge graslanden, droge hellingen, wegbermen of lichte droge bossen.

De soort wordt ook gekweekt in tuinen en verwildert vaak.


De plant wordt 20 tot 80 cm hoog en bloeit van juli tot oktober met roze bloemen die in schijnkransen van 2 tot 6 bloemen aan de top van de gaffelvormig vertakte stengels staan. De bloemen zijn lipbloemen en hebben roodviolette schutbladen. De bladeren zijn rond of eivormig en zijn tegenoverstaand.


De Wilde Marjolein reageert zeer negatief op bemesting, intensief maaibeheer en sterke beweiding.


De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en Honingbijen Apis mellifera.


De bloemen trekken vooral hommels, metselbijen, zandbijen, kegelbijen, wespbijen en bloedbijen aan.