Wilde Peen

Daucus carota

De Wilde Peen Daucus carota is een algemene plant die voorkomt op een open, voedselrijke, meestal ook kalkrijke bodem, zoals in droge graslanden, wegbermen en op dijken. De plant bloeit van juni tot de eerste vorst met witte of rozeachtige bloempjes die in meervoudige schermen staan.

De plant is goed herkenbaar aan het feit dat er midden in het bloemscherm één bloempje zit, dat zwart of zeer donker rood is gekleurd. Onder het bloeischerm zit een omwindsel van fijne slippen.

De bladeren zijn samengesteld en zeer fijn gedeeld. De penwortel is smal en gelig. De vruchten zijn splitvruchten. De Wilde Peen wordt 30 tot 90 cm hoog.

Deze plant is de wilde vorm van de gekende gekweekte Peen (worteltjes) die een dikke fel oranje penwortel heeft. De gekweekte vorm ontstond uit kruising met soorten uit Zuid-Europa.  

Het is een zeer goede bijendrachtplant. Het is ook een belangrijke waardplant van de Koninginnepage Papilio machaon.

Veel insecten overwinteren in de uitgebloeide bloemen.