Wilde Peterselie

Petroselinum segetum

De Wilde Peterselie Petroselinum segetum komt vooral in het kustgebied voor langs kleiïge zeedijken op een vochtige, matig voedselrijke grond.

De plant is in Vlaanderen sterk achteruitgegaan.

Ze bloeit van juli tot september met witte bloemen die in meervoudige schermen staan. De bladeren zijn veervormig samengesteld. De plant bezit een penwortel.

De vruchten zijn splitvruchten.  


Het is één van de waardplanten van de Koninginnepage Papilio machaon.