Wilde Reseda

Reseda lutea

De Wilde Reseda Reseda lutea komt voor in de duinen, op kalkgrond, langs rivieroevers, langs spoorwegen, in wegbermen, op stortplaatsen en op stenige grasvelden. De soort verkiest een open begroeiing op warme, droge standplaatsen. Het is een pioniersoort op arme bodems.  

Deze plant komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa, maar is in Vlaanderen een ingeburgerde soort.


Deze soort wordt tot 60 cm hoog en bloeit van mei tot september met gele bloemen.


De bladeren zijn dubbel geveerd.  


De bloemen van de Wilde Reseda worden veelvuldig door bijen en hommels bezocht voor de nectar.


Het is één van de waardplanten van de vlinders Groot Koolwitje Pieris brassicae en Klein Koolwitje Pieris rapae.