Wilde Ridderspoor

Consolida regalis

De Wilde Ridderspoor Consolida regalis groeit op korenvelden, in wegbermen en op braakliggende terreinen, op een kalkrijke bodem. Zware bemesting en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen hebben deze plant zwaar doen achteruitgaan.

De blauwe bloemen staan van juli tot september in trossen aan de plant. De bladeren zijn fijn gedeeld. Het is een zeldzame plant geworden. Het is nochtans een plant die zeer geliefd is bij hommels.


Vooral de zaden en de vruchten van deze plant zijn giftig voor de mens. Uit de zaden wint men een tinctuur om luizen (en neten) en schurftmijten te bestrijden. De bloemen zijn minder giftig.