Wilgenelfje

Melangyna lasiophthalma

Het Wilgenelfje Melangyna lasiophthalma is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm. Deze vlieg heeft donkere voorschenen en witgele tot oranje vlekkenparen op het achterlijf. De vlekken op het tweede rugplaatje hebben een afgeknotte binnenpunt. Op het derde rugplaatje hebben ze een rechte achterrand.

Deze zweefvlieg komt van begin maart tot begin juni algemeen voor in bosranden en open plekken in loofbossen met bloeiende struiken en ook in stadsparken.


Reeds vroeg in het jaar bezoekt de vlieg bloeiende Wilg-soorten Salix species en Sleedoorn Prunus spinosa en zont ze vaak op takken en bladeren.


De larven voeden zich met bladluizen, onder meer op Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus en ook wel op de niet-inheemse Gele Gentiaan Gentiana lutea.


De soort overwintert als pop.