Wilgenhommel

Bombus cryptarum

De Wilgenhommel Bombus cryptarum is een vrij zeldzame hommel. De hommel meet 9 tot 20 mm.

De koningin heeft een zwart behaard borststuk met heel ver naar beneden lopende gele kraag. Bij de vleugelbasissen is de gele kraag door een zwarte inkeping meer kommavormig. Ook het achterlijf heeft een gele band. Het achterlijf is wit behaard.

Het mannetje heeft een zwarte kop en heldergele banden over borststuk en achterlijf.

Deze hommel bewoont natte heidegebieden en kustduinen.


De hommel vliegt in één generatie van half februari tot eind september. De nesten bevinden zich ondergronds in oude zoogdiernesten, soms ook bovengronds in boomholtes en nestkasten.


Het is een polylectische soort die bij voorkeur de bloemen bezoekt van Gewone Dophei Erica tetralix, Gewone Ossentong Anchusa officinalis en Wilg-soorten Salix species zoals Kruipwilg Salix repens.


De koningin bezoekt  in het vroege voorjaar vaak Wilg-soorten Salix species en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinalis. In heideterreinen bezoekt deze hommel graag Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia en Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus.  


Waarschijnlijk treedt de Tweekleurige Koekoekshommel Bombus bohemicus op als broedparasiet bij deze hommel.