Wilgenplatbek

Heringia verrucula

De Wilgenplatbek Heringia verrucula  is een zweefvlieg met een lengte van ongeveer 5 mm. Op het vierde buikplaatje heeft deze soort een wratvormige vergroeiing.

Deze zeer zeldzame zweefvlieg bewoont vochtige bossen en is te zien van half april tot half juli.


In het voorjaar bezoekt de vlieg vooral bloeiende Kruipwilg Salix repens.