Wilgenprachtkever

Trachys minutus

De Wilgenprachtkever Trachys minutus meet tot 3,5 mm.  Deze prachtkever is eirond, glanzend zwart en komt voor op loofbomen, vooral op Wilg-soorten Salix species en dan vaak op Waterwilg Salix caprea.

De kever komt voor van mei tot september, waarschijnlijk in 2 generaties.

Het vrouwtje kleeft de eitjes vast aan de bovenkant van de bladeren. 


De larven mineren in de bladeren, waarin ze typische mineergangen knagen.