Wilgenroosje

Chamaenerion angustifolium

Het Wilgenroosje Chamaenerion angustifolium draagt van juli tot september roze bloemen in trossen. De plant kan een hoogte bereiken van 150 cm en heeft een wortelstok. De zaden zijn voorzien van lange pluizen. Ze komt voor op een licht vochthoudende, min of meer humeuze en stikstofrijke bodem in open plekken in bossen, in ontginningen en ruigten.

Het is een zeer goede nectar- en stuifmeelplant die vooral Honingbijen Apis mellifera en hommels aantrekt.


De Lapse Behangersbij Andrena lapponica wordt vaak op deze plant aangetroffen en gebruikt de bladeren om haar nestgangen mee te bekleden.


Het is één van de waardplanten van de vlinders Groot Avondrood Deilephila elpenor, Walstropijlstaart Hyles gallii en Teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina.


De plant heeft een grote lichtbehoefte. Als ze groeit in een kapvlakte, wordt ze na een periode van ongeveer 10 jaar opnieuw verdrongen doordat bomen en struiken vanuit hun stronken opnieuw uitlopen of vanuit zaad opslaan. Ook bosbegrazing ontneemt kansen aan deze plant, want Wilgenroosje is een voedzame plant, die met graagte wordt gegeten.


In sommige gebieden worden populaties van deze plant sterk afgevreten door Reeën Capreolus capreolus.