Wimperflankzandbij

Andrena dorsata

De Wimperflankzandbij Andrena dorsata is een vrij zeldzame zandbij met een grootte van 9 tot 10 mm.

Het vrouwtje heeft een lichtbruin behaard gezicht. Het borststuk is roodbruin behaard; de zijkanten zijn grauwwit behaard. Het achterlijf is dof en lijkt kaal. Er zijn opvallende witte haarbandjes op tergieten 2 tot 4 (onderbroken op tergieten 2 en 3). De achterschenen van de poten zijn zwart met een lichte beharing.

Het mannetje heeft een lichtbruin behaard gezicht. Het achterlijf heeft haarbandjes die ijler en grauwer zijn dan bij vrouwtje.

Deze bij is weinig kieskeurig wat het bloembezoek betreft (polylectisch). De eerste generatie is veel op Braam Rubus fruticosus, Ereprijs-soorten Veronica species, Kool-soorten Brassica species, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Sleedoorn Prunus spinosa en Wilg-soorten Salix species te vinden. De tweede generatie komt vaak op schermbloemigen zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Wilde Peen Daucus carota.    


De bij vliegt in 2 generaties van midden april tot eind mei en begin juli tot midden augustus. De tweede generatie levert larven op die als een rustlarve (laatste larvale stadium) de winter zal doorbrengen en het jaar daarop verpopt.


De Wimperflankzandbij nestelt afzonderlijk ondergronds op weinig begroeide bermen en akkerranden in verschillende biotopen. De soort is ook te vinden in grote (stads)parken.   


De bij is waarschijnlijk de enige gastheerbij voor de Variabele Wespbij Nomada zonata (koekoeksbij).