Winde

Leuciscus idus

De Winde Leuciscus idus is een zeldzame riviervis, die stroomopwaarts migreert om de eieren af te zetten in ondiepe delen met een zandbodem en op in het water liggende takken.

Hij meet tot 50 cm en kan een gewicht halen van meer dan 2 kg. Hij heeft een zijdelings sterk afgevlakt en betrekkelijk hoog lichaam. Hij heeft een voorkeur voor kleinere wateren en komt vaak aan de oppervlakte.


Zijn voedsel bestaat uit insecten, planten, kleinere visjes en soms kikkers.


De eitjes worden afgezet op planten en stenen. De mannetjes krijgen tijdens de paaitijd een paaiuitslag op de kop.


Het is een soort die soms wordt uitgezet, een ingreep die enkel zinvol is als de noodzakelijke randvoorwaarden vervuld zijn (geen vervuiling, geen verdere kanalisaties, voldoende planten).