Windsingel
 


Een windsingel is een natuurlijke barrière van aaneengesloten bomen of struiken, vaak langs landbouwgronden.

Een windsingel werd vroeger aangeplant als een natuurlijke erfafscheiding die tegelijkertijd dienst deed als windkering.