Wintereik

Quercus petraea

De Wintereik Quercus petraea groeit in bossen en wordt ook veel aangeplant.

Hij groeit best op beschutte plaatsen met een redelijk zure, voedselarme leembodem. Hij bloeit met bruine mannelijke katjes en vrouwelijke kleine bloempjes. De eikels zijn dik en ongesteeld. De bladeren zijn gesteeld langwerpig en ingesneden en blijven lang aan de boom in de winter. De boom wordt tot 40 m hoog.


Deze boom kan kruisen met de Zomereik Quercus species.