Winterkorrelhoed

Cystoderma simulatum

De Winterkorrelhoed Cystoderma simulatum is een zeer zeldzame zwam die groeit op rottende wilgenstammen. De soort is enkel in de winter te zien.