Wintermier

Lasius mixtus

De Wintermier Lasius mixtus is een mier met een lengte van 4 tot 7 mm. De werksters zijn okergeel en hebben kleine ogen. Deze mier maakt haar nesten in natte en droge graslanden en bossen onder stenen en/of diep in de bodem en vaak zijn ze gemaakt uit door fungi verstevigde wanden.

Deze soort gaat na de bruidsvlucht niet onmiddellijk op zoek naar een gastheernest. Het jonge vrouwtje overwintert buiten het nest. Ze kan zonder probleem bij deze koude temperaturen (rond de 5° C en zelfs minder) de omgeving afzoeken en is daardoor de enige bij ons voorkomende winteractieve mier.


Bovendien loopt het wijfje in deze tijd van het jaar veel minder kans om ten prooi te vallen aan allerlei zangvogels en insecteneters.


Meestal pas in het voorjaar dringt het vrouwtje een gastheernest binnen om de rol van koningin over te nemen. Met de hulp van de werksters van de gastheermier worden in het gastheernest eigen werksters geproduceerd. 


De gastheren kunnen verschillende Lasius-soorten zijn, maar de belangrijkste gastheer blijkt de Gele Weidemier Lasius flavus te zijn.


De bruidsvluchten vinden plaats van juli tot september.