Winterpluimantennemug

Trichocera hiemalis

De Winterpluimantennemug Trichocera hiemalis is een wintermug (Trichoceridae) met een lengte van ongeveer 8 mm. De monddelen zijn sterk gereduceerd en de poten zijn lang en dun.

Vooral van november tot februari vinden we deze soort algemeen langs bosranden, in tuinen en op allerlei open terreinen.

Deze mug schuilt in vochtige boomholtes.


Het is een koudetolerante mug die op zonnige winterdagen vaak dansend in zwermen wordt aangetroffen.