Winterpostelein

Claytonia perfoliata

De Winterpostelein Claytonia perfoliata is een plant die oorspronkelijk afkomstig is uit Noord-Amerika, maar in Vlaanderen en Nederland vaak verwilderd voorkomt op zandgronden, vooral in de duinen.

De plant wordt tot 20 cm hoog en bloeit van april tot juni met een massa kleine, witte bloempjes die uit een hoorn van bladeren komen. De bloempjes hebben 2 kelkbladeren en iets ingesneden kroonbladeren.


Een vergroeid bladpaar omgeeft de stengel. De wortelstandige bladeren zijn langgesteeld.