Wit Bosvogeltje

Cephalantera longifolia

Het Wit Bosvogeltje Cephalantera longifolia is een zeldzame orchidee. Hij bloeit in mei en juni met witte bloemen die in aren of in aarvormige trossen staan. Het is een zoomplant die groeit op kalkrijke, humeuze grond, soms ook op zand met een kleiïge ondergrond of in kalkarme duinvalleien. De plant bezit een wortelstok.

Deze plant werd in Vlaanderen herontdekt in de Antwerpse Haven in 1999. Er stonden toen een 100-tal exemplaren. De omringende vegetatie mag niet te ruig zijn. Voor deze soort wordt best de houtige spontane opslag periodiek gekapt en worden ruige vegetaties best periodiek gemaaid.