Wit Stamgastje

Denisia albimaculea

Het Wit Stamgastje Denisia albimaculea behoort tot de sikkelmotten.

Het is een erg zeldzame soort, die als rups op dood hout leeft, onder de schors in een zijden tube, vooral op naaldbomen zoals Europese Lork Larix decidua.