Witbruine Ridderzwam

Tricholoma albobrunneum

De Witbruine Ridderzwam Tricholoma albobrunneum is een mycorrhizavormende zwam bij dennen. Hij komt voor in gemengde en naaldbossen op een matig vochtige tot droge, zandige of lemige, voedselarme en humusarme bodem.

Verzuring, vermesting en bosontwikkeling waarbij naaldbomen moeten wijken vormen bedreigingen voor deze soort.