Witgevlekte Tubebij

Stelis ornatula

De Witgevlekte Tubebij Stelis ornatula is een zeer zeldzame zwarte tubebij met een duidelijke beharing.

De eerste 4 tergieten bij het vrouwtje en de eerste 3 tergieten bij het mannetje hebben witte zijvlekken. Deze bij meet 5 tot 8 mm.


Deze bij vliegt van eind april tot eind augustus op open, warme terreinen met dood hout of holle stengels van onder meer Braam Rubus fruticosus. De bij kan bij nestblokken (diameter 3 mm) met gastheerbijen worden gezien.

Het is een broedparasiet bij de Geelgespoorde Houtmetselbij Hoplitis claviventris, de Zwartgespoorde Houtmetselbij Hoplitis leucomelana en de Blauwe Metselbij Osmia caerulescens.