Withaarmelkzweefvlieg

Leucozona lucorum

De Withaarmelkzweefvlieg Leucozona lucorum is een zeldzame zweefvlieg met een breed, zwart achterlijf en lichtgeel op de rug. Deze vlieg meet 10 tot 12 mm.

De soort is actief van eind april tot eind juni en is te vinden in vochtige loofbossen met een weelderige ondergroei en vochtige, bloemrijke graslanden. De vlieg bezoekt bloemen, onder meer Aalbes Ribes rubrum en Zevenblad Aegopodium podagraria.  


De larven eten bladluizen, zowel op de bodem als op bomen en kruidachtige planten.