Withandje

Aulonia albimana

Het Withandje Aulonia albimana is bij ons een zeer zeldzame spin die behoort tot de wolfspinnen. Deze spin wordt tot 4,5 mm lang. Aleen het bovenste deel van de poten is zwart. De soort maakt een vangweb.

In 1999 werd de soort in Limburg (Vlaanderen) opnieuw gezien.

De spin bewoont natte, voedselarme graslanden en kanaalbermen, telkens op kalkbodem. De vegetatie op de vindplaatsen is meestal hoog en dicht. Bossen en ijle begroeide graslanden worden blijkbaar gemeden.