Witkopdwergzandbij

Andrena subopaca

De Witkopdwergzandbij Andrena subopaca is een algemene zandbij met een grootte van 6,5 tot 7 mm.

Het vrouwtje heeft een wit behaarde kop. Het borststuk heeft een schrale, grauwgele beharing op het borststuk. Aan de zijranden van de tergieten van het achterlijf zijn korte bandjes van witte franjehaartjes te zien. De achterlijfspunt is lichtbruin.  

Het mannetje heeft nooit een zwart behaard gezicht. De achterranden van de tergieten van het achterlijf zijn onduidelijk.

De bij vliegt in 1 generatie van half maart tot eind juli.


Deze bij leeft op verschillende soorten planten (polylectisch), vooral op Fluitenkruid Anthriscus sylvestris, Klein Hoefblad Tussilago farfara, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Wilg-soorten Salix species, Aardbei-soorten Fragaria species, Braam Rubus fruticosus, Gewone Ereprijs Veronica chamaedrys, Boerenwormkruid Tanacetum vulgare, Madeliefje Bellis perennis, Kruipende Boterbloem Ranunculus repens en Ganzerik-soorten Potentilla species.


Deze bij nestelt ondergronds in allerlei biotopen zoals bossen, parken en tuinen, en dit in kleine groepen. De soort heeft geen voorkeur voor bepaalde bodemtypes.


Het is zeer waarschijnlijk de gastheerbij voor de Gewone Kleine Wespbij Nomada flavoguttata (koekoeksbij).