Witoogeend

Aythya nyroca

De Witoogeend Aythya nyroca is een eend van 40 (vrouwtje) tot 42 cm (mannetje).

Deze eend bewoont stilstaande wateren met een rijke vegetatie en open wateroppervlakken. Het voedsel bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal.


Het nest bevindt zich dicht bij het water. In mei-juni legt het vrouwtje 7 tot 11 eieren. Het vrouwtje broedt en verzorgt de kuikens.


De Witoogeend is bij ons een eerder toevallige broedvogel en doortrekker. De vogel broedt vooral in Oost-Europa.


Er treden kruisingen op met de Tafeleend Aythya ferina en de Kuifeend Aythya fuligula.