Witrugbodemkrabspin

Ozyptila brevipes

De Witrugbodemkrabspin Ozyptila brevipes is een spin die voorkomt in strooisel en mos.

Het is een vochtminnend dier van natte heide, duinvalleien, bossen en kalkgraslanden.