Witte Duifridderzwam

Tricholoma columbetta

De Witte Duifridderzwam Tricholoma columbetta is een mycorrhizavormende zwam die groeit bij Eik-soorten Quercus species.

We vinden deze soort in loof- en gemengde bossen en in lanen op een zeer voedselarme, (zwak) zure, zandige bodem zonder dikke strooisellaag.  


De zwam is gevoelig voor vermesting.