Witte Els

Alnus incana

De Witte Els Alnus incana, ook Grauwe Els genoemd, is geen inheemse boom, maar wordt veel aangeplant in Vlaanderen en Nederland. De onderkant van de bladeren is grijs, de bladeren zijn spits en de vruchten zijn ongesteeld.

De boom groeit vooral langs beekoevers en in duinvalleien. Aan de wortels ontstaan talrijke koraalachtige uitwassen door zwammen die stikstof uit de lucht kunnen binden.