Witte Hermelijnvlinder

Cerura erminea

De Witte Hermelijnvlinder Cerura erminea behoort tot de tandvlinders.

Hij komt zeldzaam voor op vochtige plaatsen waar de waardbomen voorkomen, zoals ooibossen en bossen langs oevers.  


De waardplanten van de rupsen zijn Ratelpopulier Populus tremula, Boswilg Salix caprea en Katwilg Salix viminalis.