Witte Klaver

Trifolium repens

De Witte Klaver Trifolium repens groeit op voedselrijke, iets vochtige standplaatsen, zoals graslanden, wegbermen en gemaaide gazonnetjes  en ook op betreden plaatsen.

De plant wordt tot 15 cm hoog en bloeit van mei tot oktober met witte bolvormige bloemhoofdjes die op lange stelen staan. De onderste bloemen worden al gauw bruin en wijzen tenslotte omlaag. De bladeren zijn drietallig, soms viertallig (Klavertje Vier).


Wanneer er minder wordt gemaaid, zal er meer Witte Klaver groeien. De soort verdwijnt wel in hogere kruidvegetaties, omwille van haar lichtbehoefte. Het is een waardevolle voederplant, die ’s winters groen blijft. Begrazing begunstigt de plant.


De kieming vindt vooral plaats op open plekken. Door de liggende stengels is deze plant zeer tredvast.


De bloemen zijn rijk aan nectar en worden vooral bestoven door bijen en hommels.  

Het is één van de waardplanten van de vlinders Gele Luzernevlinder Colias hyale en Icarusblauwtje Polyommatus icarus.


Het is één van de belangrijkste waardplanten van de Blauwe Ertsbij Ceratina cyanea.