Witte Roest

Albugo candida

De Witte Roest Albugo candida behoort tot de valse meeldauwschimmels.

Het is een parasiet die de gastheer met een witdraderige massa overtrekt en sporen vormt.