Witte Satijnvezelkop

Inocybe geophylla var. geophylla

De Witte Satijnvezelkop Inocybe geophylla var. geophylla is een algemene plaatjeszwam met een witte kegelvormige tot gewelfde hoed met een bultje en een diameter tot 3 cm. De witte steel wordt tot 5 cm lang. Hij komt voor bij loofbomen, soms bij naaldbomen in bossen, parken en lanen op een voedselrijke bodem.

Het is een giftige zwam door de aanwezigheid van muscarine. Hij kan tot een intoxicatie leiden zoals deze met de witte trechterzwammen.  De incubatietijd bedraagt enkele minuten tot een tweetal uur.


Muscarine is nauw verwant met acetylcholine. Per 100 gram kan deze zwam 10 tot 50 mg muscarine bevatten. De dodelijke dosis voor een volwassene wordt geschat op 180 mg muscarine.


Vergiftiging met muscarine leidt tot tranende ogen, een lopende neus, overvloedig zweten, speekselvloed, ademhalingsmoeilijkheden door de overvloedige secreties in de longen. Het hartritme kan vertragen en een daling van de bloeddruk kan optreden evenals braken en diarree. Het toedienen van atropine kan nodig zijn. Binnen 24 uur treedt er normaal gezien een herstel op.