Witte Schubspinnendoder

Episyron albonotatum

De Witte Schubspinnendoder Episyron albonotatum, ook Witte Roodpootspinnendoder genoemd, is een spinnendoder met een lengte van 6 tot 11,5 mm. Het borststuk draagt een witte stip. De beharing is overwegend zwart. De antennes van het mannetje zijn relatief dik.

Deze zeer zeldzame wesp komt van juni tot begin oktober voor in warme bosranden, langs zandwanden van groeven en in duinen. De wesp vliegt vooral onder Eik-soorten Quercus species, op kaal zand en bezoekt vooral schermbloemigen zoals Wilde Peen Daucus carota.


De prooien bestaan vooral uit wielwebspinnen.


Het nest wordt gegraven in de bodem.


De Viertandige Koekoeksspinnendoder Evagetes proximus parasiteert bij deze wesp.