Witte Veldbies

Luzula luzuloides

De Witte Veldbies Luzula luzuloides is een zeldzame plant die vooral voorkomt in hellingbossen met een voedselarme ondergrond waar Beuk Fagus sylvatica van nature de meest voorkomende boomsoort is. De bodem is meestal lemig, zuur, vochthoudend en niet of zwak kalkhoudend. De Witte Veldbies wordt soms aangevoerd met zadenmengsels.

Het is een kensoort van de soortenarme veldbies-beukenbossen. De plant bevordert de humusvorming in het bos door de snelle afbraak. Deze plant wordt 30 tot 60 cm hoog en bloeit in mei en juni met geelwitte bloemen die soms wat rood aangelopen zijn en in een losse bloeiwijze staan. De zaadjes bevatten een oliehoudend aanhangsel dat graag door mieren wordt gegeten. De zaadjes worden door de mieren meegenomen en worden niet beschadigd als ze het “mierenbroodje” afknagen. Op die manier wordt de plant verspreid.


De plant heeft een wortelstok en kan zich dus ook door ondergrondse uitlopers verbreiden.