Witte Waterranonkel

Ranunculus ololeucos

De Witte Waterranonkel Ranunculus ololeucos is een plant die voorkomt in vennen en waterlopen in heidegebieden, in ondiep, helder, voedselarm en min of meer zuur water.

De plant bloeit van mei tot juli met witte, gesteelde, alleenstaande bloemen.


De kroonbladeren zijn ook bij de aanhechting wit.  


Deze soort is bestand tegen het droogvallen van de groeiplaats, zoals in oeverzones, maar bloeit dan niet.