Woelrat

Arvicola amphibius

De Woelrat Arvicola amphibius behoort tot de woelmuizen. Dit zoogdier is bijna zo groot als een rat, maar heeft een kortere staart. Het lichaam meet tot 17 cm; de staart meet tot 10 cm. De pels is vrij lang en glanzend bruin. Het gezicht is gevuld en de snuit is stomp.   

Deze rat komt voor aan waterkanten, maar ook in drogere gebieden, zoals akkers en tuinen. Vaak maakt deze dagactieve rat een burcht langs de oever van een waterloop. Soms kan het nest zich ook bovengronds bevinden, en een kogelvormige bult vormen tussen wortels van wilgen of zeggepollen.  


Het vrouwtje heeft per jaar 3 tot 5 worpen van 2 tot 8 jongen.


Het is een goede zwemmer en duiker.  


Het dier legt ondiepe gangenstelsels aan. De opgeworpen aardhopen zijn grofkluitig.


Het voedsel bestaat onder meer uit bollen, knollen, wortels en groenten.


Het geknaag aan boomwortels kan tot het afsterven van bomen leiden. In bollenvelden kan dit dier schade berokkenen.    


De Woelrat is zelf een prooidier voor reigerachtigen, uilen, Snoeken Esox lucius en roofdieren zoals marterachtigen.