Woeste Sluipvlieg

Tachina fera

De Woeste Sluipvlieg Tachina fera is een sluipvlieg met een lengte tot 16 mm. Deze soort is sterk bezet met stekelige haren. De achterzijde van de kop is behaard en geelrood. Het achterlijf is eveneens rood en behaard en heeft in het midden een brede, zwarte lengtestreep.

We kunnen deze soort van april tot oktober vinden op vochtige, open plekken in bossen, bij bosplanten en op oevervegetaties. De soort vliegt in 2 generaties.


De eitjes worden gelegd bij of zelfs bovenop rupsen van verschillende dag- en nachtvlinders. De uitgekomen larven boren zich in de rups en eten ze van binnenuit leeg.