Wolbijenmijt

Sennertionyx manicati

De Wolbijenmijt Sennertionyx manicati is een bijenmijt. Bijenmijten zijn met bijen geassocieerde mijten. Deze mijten ontwikkelen en planten zich exclusief voort in de broedcellen van bijen.

Deze bijenmijt is alleen bekend van het heteromorfe deutonimf-stadium (hypopus) dat zich foretisch laat verspreiden op wolbijen. Het is het enige stadium dat zich buiten de broedcel begeeft om zich op de bij te laten verspreiden.


De Grote Wolbij Anthidium manicatum is de belangrijkste gastheer. De mijt laat zich ook verplaatsen via de Geelgerande Tubebij Stelis punctulatissima, een belangrijke broedparasitaire bij van de Grote Wolbij. De foresie vindt zowel op mannelijke als vrouwelijke bijen plaats vanaf eind mei tot eind augustus. De mijten klampen zich aan de bijen vast met krachtig ontwikkelde voorpoten en klauwen.