Wolfskers

Atropa bella-donna

De Wolfskers Atropa bella-donna groeit in open plekken, zoals kapvlakten, in loofbossen, vooral in bergstreken op een kalkhoudende bodem. Bij ons is de soort zeldzaam. Deze plant heeft één enkele klokvormige, rood-bruine bloem, die schijnbaar in de bladoksel staat. De bladeren zijn eivormig en gaafrandig.

Uit de bloem groeit een glanzende, zwarte bes, die dodelijk giftig is. Drie tot vier bessen kunnen voor kinderen dodelijk zijn. De rest van de plant is trouwens ook zeer giftig.


Inname van de plantendelen leidt bij de mens tot pupilverwijding, droge mond en keel, hoge koorts, opwinding, gevolgd door ongevoeligheid en een vertraagde ademhaling en hartslag.  

Fazanten Phasianus colchicus eten de giftige bessen zonder kwalijke gevolgen.