Wollig Gitje

Cheilosia illustrata

Het Wollig Gitje Cheilosia illustrata is een vrij grote, plompe, kleurig behaarde Cheilosia-soort. Deze zweefvlieg heeft een duidelijke vleugelvlek. Het borststuk is licht behaard met een zwarte band tussen de vleugelbasissen. Het achterlijf heeft zowel lichte, zwarte als oranje beharing. Deze zweefvlieg meet 9 tot 11 mm en vliegt vermoedelijk in 2 generaties van half maart tot eind augustus.

De vlieg komt voor in loofbossen en bosranden op een voedselrijke grond en wordt vaak gezien in stadsparken, tuinen en recreatiegebieden. Soms wordt de soort opgemerkt in open biotopen ver van bos.


De vlieg vertoeft meestal op schermbloemigen.


De larven leven in de wortels van schermbloemigen zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Grote Engelwortel Angelica archangelica.