Wollige Beukenstamluis

Cryptococcus fagisuga

De Wollige Beukenstamluis Cryptococcus fagisuga, ook Beukenstamluis genoemd, is een wolluis van ongeveer 1 mm groot. Deze soort leeft in grote kolonies op stammen van Beuk Fagus sylvatica.

De geelachtige vrouwtjes en de larven zijn volledig overdekt met wasdraden.