Wollige Dopluis

Pulvinaria vitis

De Wollige Dopluis Pulvinaria vitis is een schildluis met een lengte tot 6 mm. Het lichaam bedekt met een hoornig bruin schild. Bij het leggen van eieren wordt het schild achteraan omhoog gebogen en wordt er een wollige wasafscheiding geproduceerd die als eizak dient.

We vinden deze soort op takken van verschillende soorten houtige gewassen zoals bijvoorbeeld Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna.

De schildluis komt vooral in tuinen en parken voor.