Wollige Stekelzwam

Phellodon confluens

De Wollige Stekelzwam Phellodon confluens is een plaatjesloze vlieszwam. Het is een tol- tot vlak trechtervormige zwam.

De hoedranden zijn soms onderling vergroeid. Hij wordt tot 5 cm hoog. Hij is wittig grijs tot bruin gekleurd en heeft stekels die tot 3 mm lang kunnen zijn.


Deze zwam is als mycorrhizavormende soort te vinden bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica, zelden bij dennen, in droge, voedselarme loofbossen en gemengde bossen met een zand- of leembodem, in natte, kalkarme en voedselarme lanen op voedselarme, verstoven zandgrond en de laatste jaren vooral in schrale wegbermen met oude bomen.  


Vermesting en verzuring vormen bedreigingen voor deze soort.