Wortelboktor

Spondylis buprestoides
De Wortelboktor Spondylis buprestoides is een zwarte boktor met zeer krachtige kaken en –voor een boktor- korte voelsprietjes. Hij meet tot 24 mm en komt voor van juni tot september in dennenbossen.

De kever leeft overdag verborgen onder de schors van boomstompen en gevelde stammen van dennen.

’s Avonds gaat hij vliegen.


De larven leven in oude dennenstobben en vreten zich tot bij de wortels.