Wortelloos Kroos

Wolffia arrhiza

Het Wortelloos Kroos Wolffia arrhiza is een waterplant die inderdaad geen wortels heeft. Deze soort heeft ook geen eigenlijke stengel.


De plant komt voor in ondiep, zoet, zeer voedselrijk (zelfs soms iets vervuild) en stilstaand water, ook in veedrinkpoelen.

Ze kan niet tegen vorst en groeit dan ook vooral in water dat ’s winters niet volledig dichtvriest, zoals voedselrijk water.

De soort is in Europa nog nooit in bloei aangetroffen.


Deze plant is zeer klein. Het is de kleinste vaatplant van Europa. De bloemen bezitten alleen gereduceerde bloembladen.


De blaadjes zijn rond en vlezig.


De zaadjes worden vermoedelijk door de wind verspreid.