Wrangwortel

Helloborus viridis

De Wrangwortel Helleborus viridis is een zeldzame plant, die verwilderde uit oude culturen. De wortel werd vroeger in de diergeneeskunde gebruikt tegen de wrangziekte; een ziekte waardoor de koeien geen melk meer geven tengevolge een bacteriële besmetting.


De soort is in Vlaanderen en Nederland ingeburgerd en groeit langs de grote rivieren op die plaatsen waar eb en vloed merkbaar zijn, vooral op grazige en beschaduwde plaatsen op een stikstofrijke en vochthoudende grond.


De plant komt ook voor in vochtige loofbossen, vooral op kleibodem. De groene, alleenstaande en gesteelde bloemen bloeien in maart en april. De bladeren zijn handvormig ingesneden. De plant bezit een wortelstok en is giftig.