Wratjesplatbek

Heringia brevidens

De Wratjesplatbek Heringia brevidens is een kleine, slanke zweefvlieg. Het eerste tarslid van de voorpoten heeft een zwart wratje. De scheen van de middenpoten is verdikt en heeft een rij korte, zwarte doorntjes. Het gezicht is wit behaard. De zweefvlieg meet 7 à 8 mm.


Deze vrij zeldzame soort bewoont loofbossen en komt ook voor in stadsparken. Droge bossen worden gemeden. De vliegtijd valt van eind april tot eind september.