Wrattenkaakje

Tmeticus affinis

Het Wrattenkaakje Tmeticus affinis is een zeldzame dwergspin. Deze soort komt in Vlaanderen voor in het zoetwatergetijdengebied van de Schelde.

Men vindt deze spin vooral in rietvelden maar ook in periodiek overstroomde wilgenstruwelen. De soort mijdt brak water.